Terapia

Po diagnozie lekarskiej pomagamy z doborem odpowiedniego urządzenia – zgodnie z otrzymanymi zalecaniami. Umożliwiamy wynajem sprzętu do terapii jak i pomagamy w uzyskaniu dofinansowania do urządzenia w przypadku decyzji o chęci kupna urządzenia.

Aparat CPAP, czyli wspomaganie oddychania

Aparat CPAP

Najprostszą i najskuteczniejszą metodą leczenia bezdechu sennego jest utrzymywanie dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych przy pomocy aparatu CPAP. Tego typu terapia wymaga stosowania specjalnej maski podłączonej do urządzenia dozującego powietrze pod ciśnieniem. Jego działanie udrażnia górne drogi oddechowe i zapobiega powstawaniu bezdechów. Parametry aparatu dobierane są każdorazowo przez lekarza specjalistę na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań.

Kuracja CPAP likwiduje uciążliwe dla zdrowia skutki obturacyjnego bezdechu sennego. Jest  metodą nieinwazyjną oraz w pełni bezpieczną. Wpływa korzystnie na objawy zaburzeń emocjonalnych i nastroju pojawiające się przy tej chorobie. W znaczący sposób poprawia samopoczucie pacjenta w ciągu dnia poprzez obniżenie napięcia psychicznego, lęku i depresji. Redukuje uczucie senności, poprawia koncentrację. Ponadto, stosowanie aparatu CPAP pomaga w zmniejszeniu ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych.

Dofinansowanie do zakupu aparatu CPAP

Zakup aparatu CPAP jest częściowo refundowany przez NFZ. Jak uzyskać dofinansowanie? Pierwszym krokiem jest wizyta u lekarza rodzinnego celem wypisania skierowania do specjalisty (np. pulmonologa), który wystawi odpowiednie zlecenie.

Potwierdzone zlecenie należy dostarczyć do wybranego sklepu ze sprzętem medycznym, posiadającym umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeżeli cena zaopatrzenia medycznego przekracza limit refundacji NFZ, kupujący zobowiązany jest pokryć różnicę z własnych środków bądź skorzystać z dofinansowania w ramach środków PFRON. Szczegóły można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej bądź Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Dzięki możliwości otrzymania dofinansowania, realny koszt zakupy aparatu CPAP nie stanowi znaczącego wydatku.

Urządzenie można także wypożyczyć w ramach comiesięcznego abonamentu.

Podsumowując, obturacyjny bezdech senny to choroba, która nie tylko pogarsza jakość życia, ale i stwarza ryzyko groźnych powikłań. Niejednokrotnie jej objawy są źródłem złych relacji rodzinnych oraz społecznych (głośne chrapanie, rozdrażnienie, obniżenie nastroju). Jednak prowadzenie zdrowego stylu życia, rezygnacja z używek oraz stosowanie się do zaleceń lekarza pozwala na znaczną poprawę zdrowia oraz codziennego funkcjonowania.

*Young T., Palta M., Dempsey J. i wsp. The occurrence of sleep disordered breathing among middle aged adults. N. Engl. J. Med. 1993; 328: 1230–1235.

DIAGNOZA

Konsultacje oraz specjalistyczny sprzęt pozwalają nam zdiagnozować zaistniały problem. Dzięki temu otrzymają Państwo rozpoznanie choroby, które następnie można skonsultować z lekarzem.

TERAPIA

Diagnoza pozwala lekarzowi dobrać odpowiednią terapię, która monitorowana i konsultowana daje Państwu możliwość na stopniowe zwalczanie zaistniałej choroby.

WYPOSAŻENIE

Jednym z elementów planowania terapii jest dobór odpowiedniego sprzętu, który jest niezbędny w trakcie leczenia. Oferujemy Państwu również pomoc w uzyskaniu dofinansowania.

WYKONAJ BEZPŁATNY TEST ZABURZEŃ SNU

Skala senności Epworth jest miarą stosowaną w ocenie zaburzeń snu, między innymi w diagnostyce zespołu bezdechu śródsennego. Kwestionariusz samooceny, polegający na określeniu przez badanego (w skali 0 - 3) prawdopodobieństwo zaśnięcia w 8 sytuacjach życia codziennego. Ten krótki test w szybki sposób pozwala zrozumieć wymiar problemu oraz określa potrzebę dalszej diagnostyki.